Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΝΑΡΟΥ


Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

(1848-1918)

Επιμέλεια ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΡΦΥΡΗ
Με μεγάλη συμμετοχή και με πλήρη επιτυχία έγινε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάτρών την Δευτέρα 27 Ιαν. 2017 και ώρα 19.00 ή πρώτη παρουσίαση του πρόσφατα εκδοθέντος νέου βιβλίου του ιστοριοδίφη κ. Λεωνίδα Καρνάρου, Αντιπροέδρου της Εταιρείας Λογοτεχνών Ν.Δ. Ελλάδος.
video

Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος της Εταιρείας κ. Λεωνίδας Μαργαρίτης, παρουσιάζοντας τον συγγραφέα, το έργο του και τη δράση του. Μεγάλη εντύπωση έκανε ο πρώτος ομιλητής – παρουσιαστής του βιβλίου Καθηγητής και Συγγραφέας π. Ευάγγελος Πριγκιπάκης, προϊστάμενς του Ι. Ν. Αγ. Αποστόλων Πατρών, με την μεστή και πλούσια σε ανάλυση ομιλία του, που ενθουσίασε τους ακροατές.
video

Ο δεύτερος ομιλητής Αρχιμ. Δαμασκηνός Πετράκος  Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας ανέλυσε με πλούσιο λόγο την προσωπικότητα του τιμωμένου σεπτού Ιεράρχη και τα πεπραγμένα γεγονότα της εποχής καθηλώνοντας το ακροατήριο.
video
Στο τέλος πήρε το λόγο ο συγγραφέας κ. Λεωνίδας Καρνάρος  που έδωσε το στίγμα του νέου του βιβλίου, ευχαρίστησε τους ομιλητές και τον συντονιστή, τους συνεργάτες του  και τους καλεσμένους του και την εκδήλωση έκλεισε ο συντονιστής της εκδήλωσης και πρόεδρος της Εταιρείας κ. Λεωνίδας Μαργαρίτης. Ας είναι καλοτάξιδο το σπουδαίο αυτό βιβλίο και ας είναι αιωνία η μνήμη του σεπτού Ιεράρχη Ηλείας μακαριστού Δαμασκηνού Σπηλιωτοπούλου εις τους αιώνας.
video


Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΤΕΡΑ: ΤΟ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΙΑΣ«…ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΕΤΕΡΟΖΥΓΟΥΝΤΕΣ ΑΠΙΣΤΟΙΣ»

ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΝΑ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΗ

Πάνε τώρα δυο και πλέον έτη, αφ’ ότου διαχώρισα τη θέση μου από μεγάλη κοινότητα  της τοπικής εκκλησίας της πατρίδος μου. Άκουσα τα “εξ αμάξης” κυρίως από γυναίκες που συμπορεύονται με την μεγάλη αυτή κοινότητα, που και εγώ στο παρελθόν μετά μεγάλου ζήλου και αυταπαρνήσεως υποστήριξα με κίνδυνο και ιδρώτα και θυσίες. Οφείλω να ξεκαθαρίσω τη στάση μου χωρίς φόβο και πάθος. Όχι γιατί κακολογήθηκα, αλλά γιατί η σιωπή και η δογματική θολούρα είναι συνενοχή. Οι αναγνώστες μου και νουν έχουν και κρίσιν και μπορούν να έχουν άποψη και ορθή κρίση.

Ο λόγος της παραπάνω απομάκρυνσής μου, έχει να κάνει με ένα θανάσιμο αμάρτημα, που διαπίστωσα ότι συντελείται και αυτό είναι η ετεροζυγία ορθοδοξίας, μωαμεθανισμού, αιρετικών και  λοιπών κλάδων πίστεως. Εννοώ φυσικά για τα λογής - λογής συνέδρια  θεολογικά, ιατρικοθεολογικά, θεολογοεπιστημονικά και με οποιονδήποτε μανδύα αυτά τελέστηκαν μεταξύ ορθοδόξων, μουσουλμάνων, καθολικών σε χώρους ιερούς και μοναστικούς.

 

Ετεροζυγία λέγεται η σύζευξη εις τον ίδιον και τον αυτόν ζυγόν διαφόρων ζώων π.χ. μόσχου και όνου. Ετεροζυγία είναι εν ολίγοις οι γαμήλιες συμπράξεις, οι μυστηριακές συμπράξεις, οι ετερόδοξοι γάμοι και γεννήσεις και κάθε «άροση που θα γεννήσει πνευματικά και υλικά γεννήματα» Ενθυμείται κανείς τι μας διδάσκει ο θείος νόμος;  
«…ουκ άροτριάσης έν μόσχω καί όνω έπί το αυτό». Όμοίως, ή 'Αγ. Γραφή καί οί Ί. Κανόνες απαγορεύουν ως άθέμιτον τήν έτεροζυγίαν των πιστών μετά των αλλοθρήσκων καί αιρετικών.

Μέγα παράδειγμα κακοδόξου έτεροζυγίας έχομεν στις Πράξεις του Αποστόλου Παύλου όταν επισκέφθηκε την πόλη των Φιλίππων της Μακεδονίας και το συμβάν με την παιδίσκη, την νεαρή που είχε μέσα της πνεύμα Πύθωνας, δηλαδή τον διάβολον. Έτρεχε λοιπόν πίσω από τον Απόστολο Παύλο και της ακολουθίας του και φώναζε: «Ούτοι οί άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου είσίν, οίτινες καταγγέλουσιν ύμίν όδόν σωτηρίας. Τούτο δέ έποίει έπί πολλάς ημέρας».
Το δαιμόνιο  της νεαράς φυσικά μαρτυρούσε την αλήθεια, και ήθελε τρόπον τινά να συνεργασθεί μετά του Αποστόλου Παύλου δήθεν εις τό κήρυγμα του Ευαγγελίου άλλ' ό Παύλος οργίζεται κατ' αυτού και εκδιώκει εκ της παιδίσκης, διά νά μην ετεροζυγήσει μετά τού δαιμονίου συνεργαζόμένος καί είπε:
«...Παραγγέλλω σοι έν τω ονόματι Ιησού Χριστού έξελθείν απ' αυτής. Καί έξήλθεν αυτή τη ώρα».


Καθώς λοιπόν ό Παύλος απέκρουσε τήν συνεργασίαν του Δαιμονίου εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου, καί δέν έγένετο ένοχος της θεοστυγούς (θεομισήτου) έτεροζυγίας, έτσι καί οί όρθοδόξως πιστεύοντες πιστοί, οφείλουν, πάντοτε ν' αποφεύγουν τήν μετά τών αλλοθρήσκων καί αιρετικών συνένωσιν καί συνεργασίαν. «Τίς γάρ μετοχή δικαιοσύνη καί ανομία;»


'Όπως αντίκειται εις τήν δικαιοσύνη τού Θεού ή ανομία, έτσι αντίκειται καί εις τήν πίστιν ή απιστία, καί εις τον Όρθόδοξον αντίκειται ό αιρετικός! Τά δέ φύσει εναντία διαμάχονται πάντοτε, καί ουδέποτε συζεύγνυνται έπί τό αυτό. «Τίς δέ κοινωνία φωτί προς σκότος;»
'Όπως δέν κοινωνεί το φως μετά τού σκότους ένεκα της έναντιότητας της έκατέρου φύσεως, έτσι καί οί Ορθόδοξοι δεν δύνανται να έλθουν εις έκκλησιαστικήν κοινωνίαν μετά τών έσκοτισμένων Λατινοφρόνων Οικουμενιστών και ετεροδόξων εις ό,τι άφορα είς τό έργον της Πίστεως καί της σωτηρίας. 'Όπως ό Χριστός δέν συμφωνεί ούδέποτε μετά τού Διαβόλου, έτσι καί οί ύπό τόν Χριστόν Όρθόδοξοί πιστοί δέν δύνανται νά συμφωνήσουν μετά τών διατελούντων ύπό τόν Διάβολον διαφόρων αιρετικών.

Διό «εξέλθετε έκ μέσου αυτών καί άφορίσθητε» λέγει Κύριος, «καί ακαθάρτου μή άπτεσθε...».
Οι λόγοι ούτοι τού Κυρίου σαφώς άπαγορεύουν τήν έτεροζυγίαν, καί ό Ορθόδοξος λαός τού Θεού εξέρχεται εκ μέσου παντός μη Όρθοδόξου, καί αποφεύγει όση δύναμις κάθε επαφή μετά των αιρετικών. Μόνον διά τού τοιούτου αποχωρισμού ενώνουμε την ψυχή μας μετά τού Θεού καί υίοθετούμεθα, δηλαδή γινόμαστε παιδιά του!
Η αδράνεια και κάθε πράξη που αναστέλλει την εφαρμογή τών Ιερών Κανόνων, και την θείαν προτροπήν περί μή έτεροζυγίας μετά τών άλλοθρήσκων και αιρετικών θεωρείται ως συμμετοχή εις τήν προδοσίαν της Πίστεως και οδηγείται εκτος τιμής και Ορθοδόξου καθήκοντος.

Ασπαζόμενος όλους σας αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, προσευχόμενος όπως ορθοτομείτε τον λόγον της Αυτού Αληθείας, μήπως όταν αλωνίζουν στο περιβόλι της Παναγίας, οι μουσουλμάνοι συνεδριάζοντες μετα των επί Γης Αγγελικών Ταγμάτων προς … δόξαν Θεού, τελείται και συντελείται το αμάρτημα της ΕΤΕΡΟΖΥΓΙΑΣ;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ! Η αν ετελέστη εν υπνώσει … αποταξάτω τον σατανάν… έκαστος εξ ημών….

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Επιμέλεια ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΡΦΥΡΗ
Έχεις κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ; Τότε πρέπει να γνωρίζεις πού δικαιούσαι έκπτωση. Διάβασε τον αναλυτικό μας οδηγό με προνόμια και εκπτώσεις για ανέργους για τα έτη 2016-2017. Ήξερες ας πούμε ότι μπορείς να χρησιμοποιείς εντελώς δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αν έχεις κάρτα ανεργίας; Τώρα το ‘μαθες!
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Δωρεάν Απεριόριστη Χρήση σε όλα τα μέσα ΜΜΜ της Αττικής
ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Καμία έκπτωση για ανέργους, αλλά 25% έκπτωση για ηλικίες κάτω των 26 ετών
ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ :
35 ευρώ πήγαινε και 55 ευρώ επιστροφή
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
ΕΣΤΙΑΣΗ
GOODYS
Τα Goody’s Burger House παρέχουν 10% έκπτωση προς τους ανέργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ (Η έκπτωση ισχύει σε συγκεκριμένα καταστήματα)
LA PASTERIA
Έχουν 20% έκπτωση με επίδειξη κάρτας ΟΑΕΔ
EVEREST
10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα
B.Q.
Έκπτωση 20% σε ανέργους
OLYMPUS PLAZA (PARKS FOOD, αυτά που όταν πας ταξίδι, σταματάς για στάση φαγητού και «αράγματος» )
Υπάρχουν ειδικές τιμές σε ανέργους (Ανάλογα τα προϊόντα)
FLOCAFE
Υπάρχουν προσφορές για ανέργους αλλά εξαρτάται από το κατάστημα
PIZZA FAN
50% έκπτωση
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σε ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ, IΙΕΚ ΔΟΜΗ, ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΕΔΙΟΥ, INFOTECH, ΙΕΚ PRAXIS, IST COLLEGE
Υπάρχουν ειδικές τιμές για ανέργους, κατόπιν ραντεβού και ανάλογα την ειδικότητα
KARIERA SEMINARS
Έκπτωση 15% σε όλους τους κατόχους κάρτας ανεργίας για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
4W
Έκπτωση 10% στα προγράμματα Web Design
ΕΥΡΩΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Έκπτωση 7% για ανέργους
ΚΕΛΕ –ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
15% στις τιμές των Προγραμμάτων μας και παροχή δωρεάν Εκπαιδευτικών Μηχανογραφικών Προγραμμάτων (ERP SOFTONE ΚΑΙ UNION)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ INTERGRAPHICS
Έκπτωση 25% στο αρχικό κόστος των διδάκτρων.
CITY UNITY COLLEGE
20% έκπτωση στο αρχικό κόστος των διδάκτρων για όλους τους ανέργους.
ALPINE CENTER
20% έκπτωση στο αρχικό κόστος των διδάκτρων για όλους τους ανέργους, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους κάρτα ανεργίας
ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ
Παρέχεται Έκπτωση 50% στο αρχικό κόστος εκμάθησης των εφαρμογών της Adobe
COMPUTER STUDIES
Έκπτωση έως 30% για ανέργους

CAD STUDIES
20% στο αρχικό κόστος εκμάθησης για κάθε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
2 δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε παθολόγο, ορθοπεδικό χειρουργό και καρδιολόγο
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
40% έκπτωση σε διαγνωστικές εξετάσεις και προνομιακές τιμές σε τσεκάπ
MICROMEDICA ΕΠΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Έκπτωση 12-30% σε όλες τις τιμές
ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.
Ειδικές τιμές στον τιμοκατάλογο για άνεργους
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
WIND
Έκπτωση 20% για νέες συνδέσεις
COSMOTE
Έκπτωση 10% στο μηνιαίο πάγιο για 18 μήνες
VODAFONE
Έκπτωση 15% στο μηνιαίο πάγιο
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ
10% έκπτωση σε ψυγεία πλυντήρια-κλιματιστικά
Π.ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΠΟ 5% ΕΩΣ 20%
OPTOVISION ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ –ΟΠΤΙΚΑ, ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Έκπτωση 40% στα γυαλιά οράσεως
Έκπτωση 30% στα γυαλιά ηλίου
Έκπτωση 30% στα ακουστικά βαρηκοΐας
ART & HOBBY Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ –ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Έκπτωση 10%
ΛΑΣΚΑΡΗΣ – Ν.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε – ΟΠΤΙΚΑ
Εκπτώσεις σε συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων
TRIUMPH
Εκπτώσεις σε συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων
PARANOIA
Έκπτωση 30% σε όλα τα προϊόντα
ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΕΛΕΝΗΒΑΡΒΑΡΑ «MAISON DES CRAVATES»
Έκπτωση 15% στα είδη Pagoni
Έκπτωση 10% στα επώνυμα είδη
ΚΙΝΗMΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Ster Cinemas
5 ευρώ το εισιτήριο
ODEON
Δευτέρα ως Παρασκευή, το εισιτήριο στα 6 ευρώ
ΘΕΑΤΡΑ
Στις περισσότερες παραστάσεις υπάρχει μειωμένο εισιτήριο για ανέργους και φοιτητές.
ΠΗΓΗ:  http://bno.gr/?p=3712
 Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

35 ΧΡΟΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ

 
Επιμέλεια Γιάννη Ν. Πορφύρη
Με μεγάλη συμμετοχή, με δωρεάν διανομή ωραίου συλλεκτικού λευκώματος προσφοράς  της συγγραφέως  κας Αμαλίας Κουσαδιανού, με αρκετή συγκίνηση και προσκλητήριο ΑΠΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ, το Δ.Σ. της εταιρείας πραγματοποίησε την Πέμπτη 15 Δεκ. 2016 μια λαμπρή εκδήλωση.

Δείτε και ακούστε στο συνημμένο βίντεο όλη την εκδήλωση:

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

35 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΠΕΜΠΤΗ 15-12-2016
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
Το λεύκωμα εξεδόθη στη μνήμη της αείμνηστης Σόνιας Κουσαδιανού
ΓΙΑ ΤΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ.


Ένα  Βιβλίο-Λεύκωμα  που  στις σελίδες του καταγράφεται η πολιτιστική παρουσία και δράση της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος στην  πόλη μας  και στην ευρύτερη περιοχή της  νοτιοδυτικής Ελλάδος  θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 15η Δεκεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών.
Το βιβλίο αποτελεί προϊόν πολύμοχθης   εργασίας των συγγραφέων μελών της Εταιρείας Σταύρου Ιντζεγιάννη, Σοφίας Κλήμη-Παναγιωτοπούλου και Λεωνίδα Καρνάρου.
Έχει εμπλουτιστεί με εκατόν εξήντα φωτογραφίες από τη δράση της Εταιρείας σ’ όλη τη διαδρομή  της  από τη σύστασή της μέχρι τις μέρες μας.
 
Ο πρόεδρος κ. Λεων. Μαργαρίτης
Η Εταιρεία Λογοτεχνών Ν.Δ. Ελλάδος όπως σημειώνεται στο Λεύκωμα, ιδρύθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 1979 από 26 πνευματικούς ανθρώπους,  της Πάτρας και των γύρω νομών, με πρωτοβουλία των συγγραφέων Κώστα Τριανταφύλλου, Μανώλη Πράτσικα και Λεωνίδα Μαργαρίτη.
Είναι   ένα  Πνευματικό Σωματείο, που συγκέντρωσε, πρόβαλε και αξιοποίησε ολόκληρο το διάσπαρτο και ανοργάνωτο πλούσιο πνευματικό δυναμικό της περιοχής.
 Οι ιδρυτές πίστευαν πως  ενωμένοι οι πνευματικοί άνθρωποι  της περιοχής  θα είχαν όπως με την δράση τους αποδείχθηκε, πως  πράγματι είχαν,  τη δυνατότητα να προσφέρουν πολύ περισσότερα, παρά καθένας μόνος του.
 
Σταύρος Ιντζεγιάννης, εκ των ομιλητών
Στις 200 σελίδες του βιβλίου  οι συγγραφείς του, καταγράφουν τα  όσα προηγήθηκαν της ίδρυσης της Εταιρείας Λογοτεχνών, αλλά και τις  δραστηριότητές της μέχρι τα τέλη του  έτους 2015, καλύπτοντας μια χρονική περίοδο  πλέον των 35 χρόνων ζωής και δράσης της.
Λεωνίδας Κ. Καρνάρος εκ των συγγραφέων του βιβλίου και ομιλητής
 Το βιβλίο θα παρουσιάσουν και θα  μιλήσουν  γι’ αυτό, ο Δικηγόρος-Συγγραφέας-ιστορικός ερευνητής Χρήστος Μούλιας, ο Φιλόλογος και Συγγραφέας Φώτης Δημητρόπουλος, και οι εκ των Συγγραφέων του βιβλίου, Σταύρος Ιντζεγιάννης και Λεωνίδας Καρνάρος.
Την εκδήλωση  θα προλογίσει και θα έχει το συντονισμό της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Εταιρείας Λεωνίδας Μαργαρίτης.
 
Χρήστος Μούλιας, εκ των ομιλητών
Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας το Βιβλίο-Λεύκωμα θα διατεθεί δωρεάν σ’ όσους παραβρεθούν στην παρουσίαση του, στη μνήμη της αείμνηστης Σόνιας Κουσαδιανού μητέρας της χορηγού έκδοσης τακτικού μέλους της Εταιρείας συγγραφέως  Αμαλίας Κουσαδιανού με τη συμπλήρωση εξαμήνου από  το ταξίδι της στην αιωνιότητα.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΒΑΡΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ!!Ο ΨΕΥΤΗΣ ΚΙ Ο “ΚΛΕΦΤΗΣ” – ΟΧΙ Ο ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ -   
ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ
Σεβασμιότατε,
ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ και ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!

Μια παροιμία λέει: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε! Σταμάτησα να ασχολούμαι με τα ενδοεκκλησιαστικά Ναυπακτιακά κονταροχτυπήματα και αυτό δεν συγχωρείται μάλλον!
Εντυπωσιάστηκα από το δημοσίευμα της Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και την μαχητικότητά του, αλλά και την αγάπη που περιέχεται στο πρόσωπό μου. Σαν πατέρας μας, που είστε με την ευλογία Θεού, μου δημιουργεί έντονα υϊκά αισθήματα και συναισθήματα!
Σκέφτηκα, αυτά διαβάζουν οι Χριστιανές γυναικούλες που μπαινοβγαίνουν στο μοναστήρι και με κατηγορούν ότι χρηματίστηκα από τον Μητροπολίτη και εγκατέλειψα το μοναστήρι και τέτοιες άλλες όμορφες σκηνοθεσίες!!!

Σεβασμιότατε ευλογείτε,
Έχουμε ένα κοινό ακόμη γνώρισμα. Εκτός του ότι αμφότεροι έχουμε ρίζες Ηπειρώτικες, εκτός του ότι έχουμε ένα κοινό συνδετικό κρίκο τον αείμνηστο «ΑΓΙΟ» ιεράρχη μακαριστό Καλλίνικο Εδέσσης, είμαστε της ιδίας θεωρίας περί της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Όλα τα λέμε φόρα και δημόσια και ο Θεός βοηθός! Τέλος μοιάζουμε και στην πολυλογία! Τα έχετε σκεφτεί αυτά; Δεν τολμώ εγώ να συγκριθώ –βέβαια- στην ευχέρεια λόγου, στις τεράστιες θεολογικές γνώσεις και το σημαντικό σε ΚΟΣΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ.

Σεβασμιότατε ευλογείτε,

Και σε άλλη ανάρτησή μου, ξεκαθάρισα τον σεβασμό μου στο υπέρτατο θεματικό σας αξίωμα ελέω Θεού και εκκλησίας. Ναι, σας σέβομαι, σας εκτιμώ και σας αγαπώ όπως το θέλει ο Θεός! Επιτρέπεται όμως να έχουμε διαφορετικές προσωπικές εκτιμήσεις ή δεν επιτρέπεται;
Αλλά ας πάμε στο πρόσφατο ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που έχει μοναδικό θέμα εμένα! Μήπως αυτό είναι όχι τόσο επαινετικό για σας (εγώ πιστεύω ότι την ευθύνη σύνταξης φέρουν κάποιοι σύμβουλοί σας που δεν σας προσφέρουν καλές υπηρεσίες, αλλά σας βλάπτουν).
Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτοί σας κάνουν κακό, σας παρουσιάζουν διαφορετικό απ’ ότι είστε και σας εξισώνουν με ανθρώπινες αδυναμίες και όχι με θείες αρετές και μοναδικά ψυχικά χαρίσματα που πιστεύω ότι έχετε! Προσωπική μου συμβουλή είναι να τους απομακρύνετε πάραυτα!

Σεβασμιότατε,

Έχω υποχρέωση να σας απαντήσω στα ερωτηματικά, που αναπτύσσονται στο Δελτίο Τύπου και το κάνω αμέσως:

. Πρώτον: Στο ερωτηματικό της απουσίας μου στη δίκη, σας απαντώ ότι μόλις σήμερα πληροφορήθηκα ότι ήμουν κατηγορούμενός σας από τα ιστολόγια. Ουδέποτε έλαβα κλητήριο θέσπισμα. Την ημέρα της δίκης ήμουν στα πάτρια εδάφη και μάζευα άγρια χόρτα! Αλλιώς θα είχαμε την μοναδική ευκαιρία της συναντήσεως στον οίκο της Θέμιδος.

Δεύτερον: Ότι δεν ήμουν εγώ ο δημοσιεύων, που φέρει και την ευθύνη της είδησης, αλλά ο αναδημοσιεύων και ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΑΡΗΓΑΓΑ ή ΥΙΟΘΕΤΗΣΑ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΑ οποιαδήποτε ανάρτηση - είδηση.

Τρίτον: Ουδέποτε στείλατε στα ιστολόγια μου τις αντιρρήσεις και επεξηγήσεις σας, τις οποίες θα δημοσίευα, ώστε να λυθεί η παρεξήγηση, αν είχατε διαφορετικά στοιχεία. Αν είχα αρνηθεί να τα αναρτήσω και να επανορθώσω τότε ναι! μου άξιζε η πυρά, η δημόσια χλεύη και φυσικά ακόμα σκληρότερη καταδίκη.

Τέταρτον και σημαντικότερο: Ο μέγας ευεργέτης και καλοπροαίρετος κ. Ξύκης είναι συγγενής μου, από την Καστανιά και το συγγενολόι της μητέρας μου. Μέσω της γραμματέως του, κυρίας Nini Mittelsdorf, μου έστειλε φωτοτυπίες από όλα τα στοιχεία όλων των βιβλιαρίων του, που όπως ισχυρίζεται, σας εμπιστεύτηκε απεριόριστα, τις τραπεζικές κινήσεις κλπ Μάλιστα τα ίδια στοιχεία μάλλον έστειλε και στον δικηγόρο κ. Αντωνιάδη, αν δεν κάνω λάθος και σε τρίτο πρόσωπο!
Ο μόνος που δεν τα έχει είναι ο πολυπράγμων, πολυάσχολος, πολυταξιδευτής, πολύτιτλος δόκτωρ ο άτακτος, ο … ανεψιός του Πατισάχ!.

Μην σας κουράζω άλλο! Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια στο Δελτίο Τύπου, ευχαριστώ για την καθολική και αποστολική αγάπη σας, εύχομαι ο Θεός να φωτίζει τα διαβήματά σας και να κατευθύνει τον νουν και τη θεία πένα σας,
Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν καιρώ. Προσεύχομαι να ΟΡΘΟΤΟΜΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ την εκκλησία του Χριστού και ημάς.
Οτιδήποτε απορίες έχετε, ενστάσεις, παρατηρήσεις πάντα στην διάθεσή σας, όποτε δει και όπου δει!
Με προσήκοντα σεβασμό
ο ταπεινός του Θεού ελάχιστος αμαρτωλός δούλος
ΙΩΑΝΝΗΣ