Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΤΕΡΑ: ΤΟ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΙΑΣ«…ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΕΤΕΡΟΖΥΓΟΥΝΤΕΣ ΑΠΙΣΤΟΙΣ»

ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΝΑ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΗ

Πάνε τώρα δυο και πλέον έτη, αφ’ ότου διαχώρισα τη θέση μου από μεγάλη κοινότητα  της τοπικής εκκλησίας της πατρίδος μου. Άκουσα τα “εξ αμάξης” κυρίως από γυναίκες που συμπορεύονται με την μεγάλη αυτή κοινότητα, που και εγώ στο παρελθόν μετά μεγάλου ζήλου και αυταπαρνήσεως υποστήριξα με κίνδυνο και ιδρώτα και θυσίες. Οφείλω να ξεκαθαρίσω τη στάση μου χωρίς φόβο και πάθος. Όχι γιατί κακολογήθηκα, αλλά γιατί η σιωπή και η δογματική θολούρα είναι συνενοχή. Οι αναγνώστες μου και νουν έχουν και κρίσιν και μπορούν να έχουν άποψη και ορθή κρίση.

Ο λόγος της παραπάνω απομάκρυνσής μου, έχει να κάνει με ένα θανάσιμο αμάρτημα, που διαπίστωσα ότι συντελείται και αυτό είναι η ετεροζυγία ορθοδοξίας, μωαμεθανισμού, αιρετικών και  λοιπών κλάδων πίστεως. Εννοώ φυσικά για τα λογής - λογής συνέδρια  θεολογικά, ιατρικοθεολογικά, θεολογοεπιστημονικά και με οποιονδήποτε μανδύα αυτά τελέστηκαν μεταξύ ορθοδόξων, μουσουλμάνων, καθολικών σε χώρους ιερούς και μοναστικούς.

 

Ετεροζυγία λέγεται η σύζευξη εις τον ίδιον και τον αυτόν ζυγόν διαφόρων ζώων π.χ. μόσχου και όνου. Ετεροζυγία είναι εν ολίγοις οι γαμήλιες συμπράξεις, οι μυστηριακές συμπράξεις, οι ετερόδοξοι γάμοι και γεννήσεις και κάθε «άροση που θα γεννήσει πνευματικά και υλικά γεννήματα» Ενθυμείται κανείς τι μας διδάσκει ο θείος νόμος;  
«…ουκ άροτριάσης έν μόσχω καί όνω έπί το αυτό». Όμοίως, ή 'Αγ. Γραφή καί οί Ί. Κανόνες απαγορεύουν ως άθέμιτον τήν έτεροζυγίαν των πιστών μετά των αλλοθρήσκων καί αιρετικών.

Μέγα παράδειγμα κακοδόξου έτεροζυγίας έχομεν στις Πράξεις του Αποστόλου Παύλου όταν επισκέφθηκε την πόλη των Φιλίππων της Μακεδονίας και το συμβάν με την παιδίσκη, την νεαρή που είχε μέσα της πνεύμα Πύθωνας, δηλαδή τον διάβολον. Έτρεχε λοιπόν πίσω από τον Απόστολο Παύλο και της ακολουθίας του και φώναζε: «Ούτοι οί άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου είσίν, οίτινες καταγγέλουσιν ύμίν όδόν σωτηρίας. Τούτο δέ έποίει έπί πολλάς ημέρας».
Το δαιμόνιο  της νεαράς φυσικά μαρτυρούσε την αλήθεια, και ήθελε τρόπον τινά να συνεργασθεί μετά του Αποστόλου Παύλου δήθεν εις τό κήρυγμα του Ευαγγελίου άλλ' ό Παύλος οργίζεται κατ' αυτού και εκδιώκει εκ της παιδίσκης, διά νά μην ετεροζυγήσει μετά τού δαιμονίου συνεργαζόμένος καί είπε:
«...Παραγγέλλω σοι έν τω ονόματι Ιησού Χριστού έξελθείν απ' αυτής. Καί έξήλθεν αυτή τη ώρα».


Καθώς λοιπόν ό Παύλος απέκρουσε τήν συνεργασίαν του Δαιμονίου εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου, καί δέν έγένετο ένοχος της θεοστυγούς (θεομισήτου) έτεροζυγίας, έτσι καί οί όρθοδόξως πιστεύοντες πιστοί, οφείλουν, πάντοτε ν' αποφεύγουν τήν μετά τών αλλοθρήσκων καί αιρετικών συνένωσιν καί συνεργασίαν. «Τίς γάρ μετοχή δικαιοσύνη καί ανομία;»


'Όπως αντίκειται εις τήν δικαιοσύνη τού Θεού ή ανομία, έτσι αντίκειται καί εις τήν πίστιν ή απιστία, καί εις τον Όρθόδοξον αντίκειται ό αιρετικός! Τά δέ φύσει εναντία διαμάχονται πάντοτε, καί ουδέποτε συζεύγνυνται έπί τό αυτό. «Τίς δέ κοινωνία φωτί προς σκότος;»
'Όπως δέν κοινωνεί το φως μετά τού σκότους ένεκα της έναντιότητας της έκατέρου φύσεως, έτσι καί οί Ορθόδοξοι δεν δύνανται να έλθουν εις έκκλησιαστικήν κοινωνίαν μετά τών έσκοτισμένων Λατινοφρόνων Οικουμενιστών και ετεροδόξων εις ό,τι άφορα είς τό έργον της Πίστεως καί της σωτηρίας. 'Όπως ό Χριστός δέν συμφωνεί ούδέποτε μετά τού Διαβόλου, έτσι καί οί ύπό τόν Χριστόν Όρθόδοξοί πιστοί δέν δύνανται νά συμφωνήσουν μετά τών διατελούντων ύπό τόν Διάβολον διαφόρων αιρετικών.

Διό «εξέλθετε έκ μέσου αυτών καί άφορίσθητε» λέγει Κύριος, «καί ακαθάρτου μή άπτεσθε...».
Οι λόγοι ούτοι τού Κυρίου σαφώς άπαγορεύουν τήν έτεροζυγίαν, καί ό Ορθόδοξος λαός τού Θεού εξέρχεται εκ μέσου παντός μη Όρθοδόξου, καί αποφεύγει όση δύναμις κάθε επαφή μετά των αιρετικών. Μόνον διά τού τοιούτου αποχωρισμού ενώνουμε την ψυχή μας μετά τού Θεού καί υίοθετούμεθα, δηλαδή γινόμαστε παιδιά του!
Η αδράνεια και κάθε πράξη που αναστέλλει την εφαρμογή τών Ιερών Κανόνων, και την θείαν προτροπήν περί μή έτεροζυγίας μετά τών άλλοθρήσκων και αιρετικών θεωρείται ως συμμετοχή εις τήν προδοσίαν της Πίστεως και οδηγείται εκτος τιμής και Ορθοδόξου καθήκοντος.

Ασπαζόμενος όλους σας αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, προσευχόμενος όπως ορθοτομείτε τον λόγον της Αυτού Αληθείας, μήπως όταν αλωνίζουν στο περιβόλι της Παναγίας, οι μουσουλμάνοι συνεδριάζοντες μετα των επί Γης Αγγελικών Ταγμάτων προς … δόξαν Θεού, τελείται και συντελείται το αμάρτημα της ΕΤΕΡΟΖΥΓΙΑΣ;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ! Η αν ετελέστη εν υπνώσει … αποταξάτω τον σατανάν… έκαστος εξ ημών….

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Επιμέλεια ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΡΦΥΡΗ
Έχεις κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ; Τότε πρέπει να γνωρίζεις πού δικαιούσαι έκπτωση. Διάβασε τον αναλυτικό μας οδηγό με προνόμια και εκπτώσεις για ανέργους για τα έτη 2016-2017. Ήξερες ας πούμε ότι μπορείς να χρησιμοποιείς εντελώς δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αν έχεις κάρτα ανεργίας; Τώρα το ‘μαθες!
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Δωρεάν Απεριόριστη Χρήση σε όλα τα μέσα ΜΜΜ της Αττικής
ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Καμία έκπτωση για ανέργους, αλλά 25% έκπτωση για ηλικίες κάτω των 26 ετών
ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ :
35 ευρώ πήγαινε και 55 ευρώ επιστροφή
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
ΕΣΤΙΑΣΗ
GOODYS
Τα Goody’s Burger House παρέχουν 10% έκπτωση προς τους ανέργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ (Η έκπτωση ισχύει σε συγκεκριμένα καταστήματα)
LA PASTERIA
Έχουν 20% έκπτωση με επίδειξη κάρτας ΟΑΕΔ
EVEREST
10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα
B.Q.
Έκπτωση 20% σε ανέργους
OLYMPUS PLAZA (PARKS FOOD, αυτά που όταν πας ταξίδι, σταματάς για στάση φαγητού και «αράγματος» )
Υπάρχουν ειδικές τιμές σε ανέργους (Ανάλογα τα προϊόντα)
FLOCAFE
Υπάρχουν προσφορές για ανέργους αλλά εξαρτάται από το κατάστημα
PIZZA FAN
50% έκπτωση
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σε ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ, IΙΕΚ ΔΟΜΗ, ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΕΔΙΟΥ, INFOTECH, ΙΕΚ PRAXIS, IST COLLEGE
Υπάρχουν ειδικές τιμές για ανέργους, κατόπιν ραντεβού και ανάλογα την ειδικότητα
KARIERA SEMINARS
Έκπτωση 15% σε όλους τους κατόχους κάρτας ανεργίας για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
4W
Έκπτωση 10% στα προγράμματα Web Design
ΕΥΡΩΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Έκπτωση 7% για ανέργους
ΚΕΛΕ –ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
15% στις τιμές των Προγραμμάτων μας και παροχή δωρεάν Εκπαιδευτικών Μηχανογραφικών Προγραμμάτων (ERP SOFTONE ΚΑΙ UNION)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ INTERGRAPHICS
Έκπτωση 25% στο αρχικό κόστος των διδάκτρων.
CITY UNITY COLLEGE
20% έκπτωση στο αρχικό κόστος των διδάκτρων για όλους τους ανέργους.
ALPINE CENTER
20% έκπτωση στο αρχικό κόστος των διδάκτρων για όλους τους ανέργους, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους κάρτα ανεργίας
ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ
Παρέχεται Έκπτωση 50% στο αρχικό κόστος εκμάθησης των εφαρμογών της Adobe
COMPUTER STUDIES
Έκπτωση έως 30% για ανέργους

CAD STUDIES
20% στο αρχικό κόστος εκμάθησης για κάθε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
2 δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε παθολόγο, ορθοπεδικό χειρουργό και καρδιολόγο
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
40% έκπτωση σε διαγνωστικές εξετάσεις και προνομιακές τιμές σε τσεκάπ
MICROMEDICA ΕΠΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Έκπτωση 12-30% σε όλες τις τιμές
ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.
Ειδικές τιμές στον τιμοκατάλογο για άνεργους
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
WIND
Έκπτωση 20% για νέες συνδέσεις
COSMOTE
Έκπτωση 10% στο μηνιαίο πάγιο για 18 μήνες
VODAFONE
Έκπτωση 15% στο μηνιαίο πάγιο
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ
10% έκπτωση σε ψυγεία πλυντήρια-κλιματιστικά
Π.ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΠΟ 5% ΕΩΣ 20%
OPTOVISION ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ –ΟΠΤΙΚΑ, ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Έκπτωση 40% στα γυαλιά οράσεως
Έκπτωση 30% στα γυαλιά ηλίου
Έκπτωση 30% στα ακουστικά βαρηκοΐας
ART & HOBBY Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ –ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Έκπτωση 10%
ΛΑΣΚΑΡΗΣ – Ν.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε – ΟΠΤΙΚΑ
Εκπτώσεις σε συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων
TRIUMPH
Εκπτώσεις σε συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων
PARANOIA
Έκπτωση 30% σε όλα τα προϊόντα
ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΕΛΕΝΗΒΑΡΒΑΡΑ «MAISON DES CRAVATES»
Έκπτωση 15% στα είδη Pagoni
Έκπτωση 10% στα επώνυμα είδη
ΚΙΝΗMΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Ster Cinemas
5 ευρώ το εισιτήριο
ODEON
Δευτέρα ως Παρασκευή, το εισιτήριο στα 6 ευρώ
ΘΕΑΤΡΑ
Στις περισσότερες παραστάσεις υπάρχει μειωμένο εισιτήριο για ανέργους και φοιτητές.
ΠΗΓΗ:  http://bno.gr/?p=3712