Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΤΕΡΑ: ΤΟ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΙΑΣ«…ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΕΤΕΡΟΖΥΓΟΥΝΤΕΣ ΑΠΙΣΤΟΙΣ»

ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΝΑ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΗ

Πάνε τώρα δυο και πλέον έτη, αφ’ ότου διαχώρισα τη θέση μου από μεγάλη κοινότητα  της τοπικής εκκλησίας της πατρίδος μου. Άκουσα τα “εξ αμάξης” κυρίως από γυναίκες που συμπορεύονται με την μεγάλη αυτή κοινότητα, που και εγώ στο παρελθόν μετά μεγάλου ζήλου και αυταπαρνήσεως υποστήριξα με κίνδυνο και ιδρώτα και θυσίες. Οφείλω να ξεκαθαρίσω τη στάση μου χωρίς φόβο και πάθος. Όχι γιατί κακολογήθηκα, αλλά γιατί η σιωπή και η δογματική θολούρα είναι συνενοχή. Οι αναγνώστες μου και νουν έχουν και κρίσιν και μπορούν να έχουν άποψη και ορθή κρίση.

Ο λόγος της παραπάνω απομάκρυνσής μου, έχει να κάνει με ένα θανάσιμο αμάρτημα, που διαπίστωσα ότι συντελείται και αυτό είναι η ετεροζυγία ορθοδοξίας, μωαμεθανισμού, αιρετικών και  λοιπών κλάδων πίστεως. Εννοώ φυσικά για τα λογής - λογής συνέδρια  θεολογικά, ιατρικοθεολογικά, θεολογοεπιστημονικά και με οποιονδήποτε μανδύα αυτά τελέστηκαν μεταξύ ορθοδόξων, μουσουλμάνων, καθολικών σε χώρους ιερούς και μοναστικούς.

 

Ετεροζυγία λέγεται η σύζευξη εις τον ίδιον και τον αυτόν ζυγόν διαφόρων ζώων π.χ. μόσχου και όνου. Ετεροζυγία είναι εν ολίγοις οι γαμήλιες συμπράξεις, οι μυστηριακές συμπράξεις, οι ετερόδοξοι γάμοι και γεννήσεις και κάθε «άροση που θα γεννήσει πνευματικά και υλικά γεννήματα» Ενθυμείται κανείς τι μας διδάσκει ο θείος νόμος;  
«…ουκ άροτριάσης έν μόσχω καί όνω έπί το αυτό». Όμοίως, ή 'Αγ. Γραφή καί οί Ί. Κανόνες απαγορεύουν ως άθέμιτον τήν έτεροζυγίαν των πιστών μετά των αλλοθρήσκων καί αιρετικών.

Μέγα παράδειγμα κακοδόξου έτεροζυγίας έχομεν στις Πράξεις του Αποστόλου Παύλου όταν επισκέφθηκε την πόλη των Φιλίππων της Μακεδονίας και το συμβάν με την παιδίσκη, την νεαρή που είχε μέσα της πνεύμα Πύθωνας, δηλαδή τον διάβολον. Έτρεχε λοιπόν πίσω από τον Απόστολο Παύλο και της ακολουθίας του και φώναζε: «Ούτοι οί άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου είσίν, οίτινες καταγγέλουσιν ύμίν όδόν σωτηρίας. Τούτο δέ έποίει έπί πολλάς ημέρας».
Το δαιμόνιο  της νεαράς φυσικά μαρτυρούσε την αλήθεια, και ήθελε τρόπον τινά να συνεργασθεί μετά του Αποστόλου Παύλου δήθεν εις τό κήρυγμα του Ευαγγελίου άλλ' ό Παύλος οργίζεται κατ' αυτού και εκδιώκει εκ της παιδίσκης, διά νά μην ετεροζυγήσει μετά τού δαιμονίου συνεργαζόμένος καί είπε:
«...Παραγγέλλω σοι έν τω ονόματι Ιησού Χριστού έξελθείν απ' αυτής. Καί έξήλθεν αυτή τη ώρα».


Καθώς λοιπόν ό Παύλος απέκρουσε τήν συνεργασίαν του Δαιμονίου εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου, καί δέν έγένετο ένοχος της θεοστυγούς (θεομισήτου) έτεροζυγίας, έτσι καί οί όρθοδόξως πιστεύοντες πιστοί, οφείλουν, πάντοτε ν' αποφεύγουν τήν μετά τών αλλοθρήσκων καί αιρετικών συνένωσιν καί συνεργασίαν. «Τίς γάρ μετοχή δικαιοσύνη καί ανομία;»


'Όπως αντίκειται εις τήν δικαιοσύνη τού Θεού ή ανομία, έτσι αντίκειται καί εις τήν πίστιν ή απιστία, καί εις τον Όρθόδοξον αντίκειται ό αιρετικός! Τά δέ φύσει εναντία διαμάχονται πάντοτε, καί ουδέποτε συζεύγνυνται έπί τό αυτό. «Τίς δέ κοινωνία φωτί προς σκότος;»
'Όπως δέν κοινωνεί το φως μετά τού σκότους ένεκα της έναντιότητας της έκατέρου φύσεως, έτσι καί οί Ορθόδοξοι δεν δύνανται να έλθουν εις έκκλησιαστικήν κοινωνίαν μετά τών έσκοτισμένων Λατινοφρόνων Οικουμενιστών και ετεροδόξων εις ό,τι άφορα είς τό έργον της Πίστεως καί της σωτηρίας. 'Όπως ό Χριστός δέν συμφωνεί ούδέποτε μετά τού Διαβόλου, έτσι καί οί ύπό τόν Χριστόν Όρθόδοξοί πιστοί δέν δύνανται νά συμφωνήσουν μετά τών διατελούντων ύπό τόν Διάβολον διαφόρων αιρετικών.

Διό «εξέλθετε έκ μέσου αυτών καί άφορίσθητε» λέγει Κύριος, «καί ακαθάρτου μή άπτεσθε...».
Οι λόγοι ούτοι τού Κυρίου σαφώς άπαγορεύουν τήν έτεροζυγίαν, καί ό Ορθόδοξος λαός τού Θεού εξέρχεται εκ μέσου παντός μη Όρθοδόξου, καί αποφεύγει όση δύναμις κάθε επαφή μετά των αιρετικών. Μόνον διά τού τοιούτου αποχωρισμού ενώνουμε την ψυχή μας μετά τού Θεού καί υίοθετούμεθα, δηλαδή γινόμαστε παιδιά του!
Η αδράνεια και κάθε πράξη που αναστέλλει την εφαρμογή τών Ιερών Κανόνων, και την θείαν προτροπήν περί μή έτεροζυγίας μετά τών άλλοθρήσκων και αιρετικών θεωρείται ως συμμετοχή εις τήν προδοσίαν της Πίστεως και οδηγείται εκτος τιμής και Ορθοδόξου καθήκοντος.

Ασπαζόμενος όλους σας αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, προσευχόμενος όπως ορθοτομείτε τον λόγον της Αυτού Αληθείας, μήπως όταν αλωνίζουν στο περιβόλι της Παναγίας, οι μουσουλμάνοι συνεδριάζοντες μετα των επί Γης Αγγελικών Ταγμάτων προς … δόξαν Θεού, τελείται και συντελείται το αμάρτημα της ΕΤΕΡΟΖΥΓΙΑΣ;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ! Η αν ετελέστη εν υπνώσει … αποταξάτω τον σατανάν… έκαστος εξ ημών….

6 σχόλια:

 1. Μπράβο Γιάννη έτσι καθαρά και ξάστερα.... Και εγώ άκουσα σε είπανε προδότη κάποιες ανόητες Ο Θεός να σε έχει καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνώ κύριε Πορφύρη. Ορθός ο λόγος σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητέ Γιάννη,
  Κάπου το Ευαγγέλιο γράφει: «μακάριοι εστέ όταν ονειδείσωσι υμάς και διώξωσι και είπωσι παν πονηρόν ρήμα ψευδόμενοι ένεκεν εμού, ότι πολύς ο μισθός υμών εν τοις ουρανοίς».
  Δε νομίζω ότι έχεις ανάγκη άλλης μαρτυρίας. Όταν διακηρύσσεις την Αγία Τριάδα ο μισθός σου θα είναι μεγάλος στον ουρανό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ ευχαριστω αδελφέ για τις θερμές σου ευχές. Ας προσευχηθούμε όλοι για κάθε απολωλότα αδελφό μας ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ γιατί αν μετανοιώσει και ζητήσει συγνώμη τότε οι άγγελοι θα κάνουν μεγάλη χαρά και ο καλός Θεός μας θα πει το πολυπόθητο ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΕΣΗ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩ (Λουκ. 23,43). Ο ΘΕΟΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΙ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ

   Διαγραφή
 4. Μπράβο σας για το αντιοικουμενιστικό σας ορθόδοξο πνεύμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συνεχίστε Ορθόδοξα κατά του οικουμενισμού!

  ΑπάντησηΔιαγραφή