Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΨΥΧΟΦΕΛΗ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ
[Λέγεται την ώρα της προετοιμασίας δια την ζύμωση προσφοράς]

 

 

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.


Δόξα σοι ο θεός ημών δόξα σοι.

 

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

 


Άγιος ο θεός, άγιος ισχυρός, άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς 

(εκ. γ').

 

Δόξα Πατρί και Υιώ, και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

 

 


Δόξα Πατρί και Υιώ, και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

 

 


ΕΥΧΗ

Κύριε, Σε ευχαριστώ γι’ αυτή, την Αγια ώρα, που με τα αμαρτωλά μου χέρια, με αξιώνεις να ζυμώσω τα Πανάχραντα Δώρα της αγάπης Σου.
Σε παρακαλώ, κατάπεμψε το Πανάγιο Πνεύμα Σου, που ευλογεί όλα τα μυστήρια της εκκλησίας, να ευλογήσει και τούτα τα Δώρα, για να γίνουν καλά και ευπρόσδεκτα, στο Αγιόν Σου θυσιαστήριον.
Και Σε παρακαλώ, να τα δεχθείς, όιπως εδέχθης την θυσία του Αβελ, τη δοξολογία των Ποιμένων, τα δώρα των Μάγων, τα δάκρυα του Πέτρου και του Ληστού τηνμετάνοιαν.
Και ας με αξιώνεις να σου τα προσφέρω πάντοτε ευσυνείδητα. ΑΜΗΝ.

Δι' ευχών των αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου