Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΕΞΗΝΤΑΔΥΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ


Εις το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο, κεφ Ι:1 διαβάζουμε τους από Αβραάμ προπάτορες του  Σωτήρος Κυρίου ημών Ιησού Χριστου. Αντιγράφοντας από την Παλαιά Διαθήκη τους από ΑΔΑΜ και ΕΥΑΣ προπάτορες εχουμε:

Α­ΒΡΑ­ΑΜ. Λέ­ξις ­βραϊ­κή, ­ποί­α πα­ρά­γε­ται κ τν λέ­ξε­ων αβ=πα­τήρ, ραβ=μέ­γας καί χα­μόν=πλ­θος λα­ο. σύν­θε­τος α­τή λέ­ξις ­βραβ­χα­μόν, συ­ναι­ρού­με­νη μς δί­δει τήν ση­με­ρι­νή μορ­φήν της ­βρα­χάμ πού ση­μαί­νει πα­τήρ με­γά­λου πλή­θους λα­ο. Ο Ο´  με­τέ­φρα­σαν τήν λέ­ξιν ες τήν λ­λη­νι­κήν γλσ­σαν ­βρα­άμ. Τό ­νο­μά του ρ­χι­κς ­το ­βραμ, σύν­θε­το καί α­τό κ τν ­βραϊ­κν λέ­ξε­ων β =πα­τήρ καί ράμ=­ψη­λός, ς μέ­γας Πα­τρι­άρ­χης δέ καί ­δρυ­τής το σ­ρα­η­λι­τι­κο ­θνους, με­το­νο­μά­σθη ­βρα­άμ.


Ι­ΣΑ­ΑΚ. κ τς  ­βραϊ­κς λέ­ξε­ως γε­λγι­τσε­χάκ πού σημαί­νει γελα­στι­κός (κ το ρή­μα­τος τσα­χάκ=γελ). Ο­τως ­νο­μά­ζε­το υ­ός το ­βρα­άμ καί τς Σά­ρα, ­ταν πα­τήρ του ­το 100 ­τν καί μή­τηρ του 90, ο­σα πρό­τε­ρον στε­ρα.

Ι­Α­ΚΩΒ. ­βραϊ­κή λέ­ξις γι­α­κόβ ση­μαί­νει ­πα­τε­ών, συ­κο­φά­ντης. ­α­κώβ ­νο­μά­ζε­το υ­ός το ­σα­άκ, ­πο­ος ­ξα­πά­τη­σε τόν ­δελ­φόν του ­σα, καί ­λα­βε τά πρω­το­τό­κι­α α­το.

ΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου