Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - ΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΑΜΠΟΛΕΣΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΡΑ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ!
ΝΟΜΟΣ 3242/2004 [Εκλογική Εγκύκλιος 14/2014]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΝΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΡΦΥΡΗ
  
Η αναλογική κατανομή των εδρών, μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, στην περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων μικρότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου τους, γίνεται ως εξής:

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα (πρώτο), διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέμπτα (2/5), και το πηλίκο τους αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο


ΦΕΤΟΣ:
Επιτυχών συν/σμός ΕΝΩΤ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ [6817]=èΕΚΤΟΣ ΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΑ υπολογίζουμε:
ΜΠΟΥΛΕΣ 5739 + ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 5360 + ΓΟΥΛΑΣ 1598 + ΖΕΛΙΟΣ 393 + ΛΕΥΚΑ 94  = 13.184
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ [ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ]  = 13.184
ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ 28 ΤΑ 3/5 = 17 ΤΑ 2/5 = 11, ΑΡΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ:
[13.184 : 11] + 1 = 1199,5454545454545454545454545455 =1199 [ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ]
ΑΡΑ ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ = 1199

Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
Εάν συνδυασμοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση. Εάν και μετά τη διανομή εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού. Εάν έχει απομείνει προς διάθεση μία μόνον έδρα, την καταλαμβάνει ο επιλαχών συνδυασμός που έχει καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και παρουσιάζει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσοτέρων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΧΟΥΜΕ
Α ΚΥΡΙΑΚΗ:
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ: 6817/ 1199 =     5 ΕΔΡΕΣ
ΜΠΟΥΛΕΣ! 5739/1199=                 4 ΕΔΡΕΣ    ΥΠΟΛΟΙΠΟ          943 ΨΗΦΟΙ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: 5360/1199 =       4 ΕΔΡΕΣ    ΥΠΟΛΟΙΠΟ          564 ΨΗΦΟΙ
ΓΟΥΛΑΣ: 1598 /1199 =                   1 ΕΔΡΑ      ΥΠΟΛΟΙΠΟ          399 ΨΗΦΟΙ
ΖΕΛΙΟΣ : 393 /1199 =                     0 ΕΔΡΕΣ    ΥΠΟΛΟΙΠΟ          393 ΨΗΦΟΙ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Β ΚΥΡΙΑΚΗ:
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ:                   17 – 5 = 12 ΑΚΟΜΗ ΕΔΡΕΣ è ΣΥΝΟΛΟ          17
ΜΠΟΥΛΕΣ:          ΑΚΟΜΗ 1 ΕΔΡΑ                                        è ΣΥΝΟΛΟ           5
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΚΟΜΗ 1 ΕΔΡΑ                                        è ΣΥΝΟΛΟ           4
ΓΟΥΛΑΣ              ΑΚΟΜΗ  0                                                  è ΣΥΝΟΛΟ           1
Τελικά εδώ συνέβη το απίστευτο με τις καραμπόλες των υπολοίπων και δειτε πως κερδίζει την ΄έδρα ο κ. Γιάννης Νταουσάνης από την γενική κατανομή και τις καραμπόλες ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ! ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΨΗΦΟΥ ΑΠΟ ΖΕΛΙΟ!


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: ΣΥΝΟΛΟ  17
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: ΜΠΟΥΛΕΣ 2563 + ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 2798 + ΓΟΥΛΑΣ 1202 + ΖΕΛΙΟΣ 222 + ΛΕΥΚΑ 62 = 6847
ΑΡΑ [6847/7] + 1 = 979 ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ:  ΨΗΦΟΙ 3053 ΤΑ 3/5 = 10 ΕΔΡΕΣ μενουν 7
ΜΠΟΥΛΕΣ ; 2563 /979 = 2 ΤΗΝ Α ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΝΟΥΝ  605
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 2798/979 = 2 ΤΗΝ Α ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΝΟΥΝ  840
ΓΟΥΛΑΣ 1202/979 = 1 ΤΗΝ Α ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΝΟΥΝ  223
ΖΕΛΙΟΣ 222/979 = 0 ΜΕΝΟΥΝ 222

ΤΕΛΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΑΙΡΝΕΙ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΟΥΛΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΔΡΑ [223 ΨΗΦΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΛΙΓΟΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΖΕΛΙΟΥ 222] ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ!


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΝΕΣ
Στην Ναύπακτο δεν εκλέγεται ο κ. Ιωάννης Σπυρόπουλος, την έδρα παίρνει ο κ. Ιωάννης Νταουσάνης. Για να συμπληρώσει τις 17 έδρες ο κ. Λουκόπουλος παίρνει βάσει υπολοίπων ΜΙΑ έδρα στην Αποδοτία όπου την χάνει ο κ. Μπουλές και ο κ. Κοτρώνης, οπότε εκλέγεται ο κ.  Χαράλ. Κανέλλος .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρούμε κάποια επιφύλαξη για ... άλλη απροσδιόριστη εκπληξη, και λεπτομέρεια της τελευταίας στιγμής!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου