Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΠΑΠΑ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ,...
ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΔΙΑΒΟΛΙΚΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ;« … και εδόθη αυτώ  πνεύμα δούναι τη εικόνι του θηρίου, ίνα και λαλήση η εικών του θηρίου και ποιήση, όσοι εάν μη προσκυνήσωσι τη εικόνι του θηρίου, ίνα αποκτανθώσι.
Και ποιεί πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς, ίνα δώσουσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών.
Και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. Ώδε η σοφία εστίν· ο μη έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου· αριθμός γαρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού χξς́=666′′»              (Αποκάλυψη Ιωάννου 13¨15-18)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«… Και τού επιτράπηκε να δώσει πνοή στο άγαλμα του θηρίου ώστε να μιλήσει το άγαλμα και να κάνει να θανατωθούν όσοι δεν προσκυνούν το άγαλμα του θηρίου.
Και υποχρεώνει όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να χαράξουν σημάδι επάνω στο δεξί τους χέρι, ή επάνω στο μέτωπό τους.
Και κανένας να μην μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μόνον αυτός που έχει το σημάδι δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του.
Εδώ χρειάζεται η σοφία. Όποιος έχει νου ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου. Είναι αριθμός ανθρώπου, και είναι ο αριθμός εξακόσια εξήντα έξι.»

Αυτά έγραψε ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη και να που ήρθε η ώρα ή πλησιάζει τόσο πολύ όσο ποτέ ο καιρός της επαλήθευσής τους. Φυσικά και πολλοί από εμάς τους γράφοντες ελαφρώς – χωρίς να εξαιρώ τον εαυτό μου – υποπέσαμε στο αμάρτημα, ή έστω στο ανόμημα της αλογίστου και ασυλλόγιστου προφητείας! Θέλαμε να φανούμε προφητικότεροι του προφήτου και να ερμηνεύσουμε – ελαφρά τη καρδία – αυτά που ο Αγιος Ιωάννης  κατ’  οικονομία Θεού δεν φανέρωσε και δεν καθόρισε επακριβώς.

Οι Αγιορείτες ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ και όχι ΙΣΛΑΜΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ προσεύχονται, μάχονται, νύχτα και μέρα για την πνευματική μας ενίσχυση και ΟΡΘΟΤΟΜΗΣΗ της πίστεώς μας. Τώρα ειδικά που η κεφαλή και κατά 90 % οι κεφαλές της ΚΑΤ’ ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΝ θεωρουμένης Ορθοδόξου χριστιανοσύνης διαβρώθηκαν και βοθροκολύμπησαν στον Σοδομισμό, τον τεκτονισμό και την σατανολατρείαν, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΛΥΤΑ από το θηρίο και μάλιστα ΔΙΑΒΟΛΟδιαλέγονται να μας …. ΠΟΙΜΑΝΟΥΝ, οι Αγιορείτες επίγειοι επί του Όρους άγγελοι προσπαθούν να μας ενισχύσουν και να χαλυβδώσουν την πίστη μας και ο Θεός – ώ του θαύματος -  μας φωτίζει, μας σκεπάζει αόρατα και στοργικά.

Διαβάστε παρακάτω πνευματικές λεπτομέρειες θησαυρούς Ορθοδοξίας και νάματα Ορθοδόξου πνευματικής ανάτασης…..
Με τις ευχές και προσευχές των Αγίων πατέρων μας!


ΚΑΙ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου