Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ – ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ ΟΜΩΣΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

& ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΑΣΒρισκόμαστε στην εποχή του αντίχριστου. Ο πονηρός και ακάθαρτος αντίχριστος χτυπάει τον καθένα χωριστά και όλους μαζί για να κυριαρχήσει. Έχει συμμάχους τους πιστούς του συστημικούς που μεταμορφώνονται και τους μαλθακούς
Μερικοί ανόητοι από εμάς νομίζουν ότι αν δεν τον τσακίζουν θα τον έχουν σύμμαχο… Αμ δε! Ο διάβολος δεν πιάνεται φίλος! Δεν θέλει ειρήνη, ούτε καλό! Αίμα θέλει και ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΙ ΜΑΖΙ!
Οι μάγοι, οι μάγισσες και οι παρόμοιοι είναι ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ. Όταν κανείς πάει σε αυτούς παίρνει ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ για να γίνει παιχνιδάκι του διαβόλου! ΜΑΚΡΥΑ….

Όταν ακούτε ιερέα, ή ψευδομοναχό και λέει μην τα πιστεύεται και δεν δέχεται να διαβάσει ενισχυτική προσευχή ή εξορκισμό, αυτός είναι ΡΙΨΑΣΠΙΣ και φοβάται. Φοβάται να δεχθεί τον μεγαλύτερο πολέμιο των μάγων τον Άγιο Κυπριανό, την Αγία Ξένια, τον Μέγα Βασίλειο, τον Αγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο και αυτούς που πάτησαν τον διάβολο και μας χάρισαν ευχές τους και εξορκισμούς! Ας ζητήσουμε από τον Θεό βοήθεια!

Για να καθαρίσουμε τον χώρο μας – ΣΠΙΤΙ – ΓΡΑΦΕΙΟ – κλπ., από κάθε αρνητική ενέργεια από μαγεία ή επιθέσεις του κακού και να επαναφέρουμε την αρμονία και ευτυχία στην ζωή μας, ας διαβάζουμε αυτήν την προσευχή, σταυρώνοντας με το δεξί μας χέρι και κρατώντας έναν σταυρό, τον χώρο μας, αφού έχουμε θυμιάσει  πρώτα. «Πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες λήψεσθε» (Ματθ.ΚΑ'22). Αυτά τρέμουν οι διάβολοι.


ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Προς Σε Κύριε Ιησού Χριστέ, τον πανταχού Παρόντα και τα πάντα πληρούντα Άπειρο, Πανάγαθο Θεό, τον Ενανθρωπισθέντα επί της γης δια την σωτηρίαν του Ανθρώπου, τον οποίον έπλασες κατ' Εικόνα και Ομοίωσή Σου, τον εκουσίως Σταυρωθέντα δια την ανάπλαση και Ανάσταση του πεπτοκώτος Δημιουργήματός Σου, τον Διδάσκαλο της Οικουμένης, τον Γλυκύτατο Ιησού, όστις εθυσιάσθη δια την ανύψωση και Χριστοποίηση του Ανθρώπου, αποτείνομαι την ώρα αυτή με απέραντο Σεβασμό και Αγάπη και Λατρεία και παρακαλώ Σε Κύριε εισάκουσε τη δέησή μου αυτή και ένωσέ με μαζί Σου και επίτρεψε μου να λάβω ενίσχυση  και δύναμη εκ της Δύναμής Σου και Χάρη εκ της Χάριτός Σου και επίτρεψε μου να κάνω χρήση του εις τη δεξιά μου Σταυρού της Θυσίας Σου, τον οποίο μετά σεβασμού και πίστης φέρω.

Ακόμη Σε παρακαλώ ο λόγος μου ας λάβει ισχύ και δύναμη εκ Σου και ας ενεργηθεί εν τη Δυνάμει Σου και ας μη επιστρέψει κενός.
Εν τω Ονόματί Σου Κύριε Ιησού Χριστέ και δια της Χάριτος του Σταυρού Σου σταυρώνω το χώρο τούτο της οικίας μου και κάθε ενυπάρχουσα ενέργεια προερχόμενη είτε εκ βασκανίας η μαγγανίας η ζηλοτυπίας η καταλαλιάς η κατάρας η οιασδήποτε άλλης αιτίας μη προερχομένης εκ του Νόμου της Αγάπης Σου, αποσυνθέτω, διαλύω, και διασκορπίζω αυτή μακράν του οίκου μου, παρ' οιουδήποτε κι αν εξεπορεύθη είτε ζώντος εν σαρκί πνεύματος η εν τω αϋλω χώρο ευρισκομένω, οιασδήποτε ισχύος η έντασης, η σύνθεσης και αν είναι, είτε προήλθε και εξεπορεύθη εκ λόγων η σκέψεων η συναισθημάτων μη αγαθών, ως επίσης διαλύω και αποσυνθέτω κάθε σχηματισθείσα άβιο εικόνα εν τω χώρω τούτω η εν τη διανοία μου η εν τη σκέψη μου με σκοπό να με εκφοβίσει η να με παραπλανήσει και να με απομακρύνει από κοντά Σου.

Ακόμη σφραγίζω τον οίκο μου δια της Δύναμης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Σου και εν τω Ονόματί Σου και όλες τις εισόδους και εξόδους αυτού και απαγορεύω την είσοδο εντός του χώρου τούτου εις παν πνεύμα, όπερ δεν Σε αναγνωρίζει και δεν Σε προσκυνά ως ΘΕΟΝ φανερωθέντα εν σαρκί, Σταυρωθέντα και Αναστάντα, ως εγώ σε προσκυνώ ευχαριστών Σε δια την Χάρην και την Προστασίαν Σου.

Κύριε, πάσα τυχόν δρώσα πνευματική αρνητική υπόσταση εν τω χώρω της οικίας μου Σταυρώνω και δια της Δύναμης του Ζωοποιού Σου Σταυρού και εν τω Ονόματί Σου καθηλώνω και τους αφαιρώ κάθε δύναμη και εξουσία, την οποία τυχόν έχουν και δια των Αρχαγγέλων Σου Μιχαήλ και Γαβριήλ και των Αγγέλων αυτών τους παραδίδω εις την Δικαιοσύνη Σου Κύριε, ίνα δώσουν λόγο των πράξεων τους και παρακαλώ Σε Κύριε ίνα θέσεις φρουρά εξ Αγγελικών Σου Δυνάμεων εν τω χώρω τούτο, ίνα επιστατούντες φρουρούσι τον οίκο τούτο, τους εν αυτώ οικούντες και τους εν αυτώ εισερχομένους. Αμήν.


Πάντα ταύτα Κύριε, όσα ετέλεσα εν τω Ονόματί Σου, παρακαλώ Σε επισφράγησε δια της Δεξιάς Σου. Ευχαριστώ. Αμήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου