Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

http://syletpatr.blogspot.gr/2013/06/blog-post_2539.html

Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις 2012 -2013
Ενημέρωση από το Γιάννη ΠορφύρηΜέσω twitter και ατύπως ο γενικός γραμματέας Εσόδων ανακοίνωσε την παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Λίγο αργότερα ήρθε και επίσημη ανακοίνωση από το υπουργείο Οικονομικών που ήταν κάπως διαφοροποιημένη από όσα είχε πει ο κ. Θεοχάρης.


Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ΚΦΕ (φυσικά πρόσωπα), παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής:


Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013,

για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,

για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,

για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013,

για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013

και για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.

 


Παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουλίου 2013 η  προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων  δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους  υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.), όπως  ανακοίνωσε το υπουργείο  Οικονομικών. Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. (περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου