Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΗ ΜΠΟΥΛΕ

ΧΑΡΑΤΣΙ “ΝΕΑΣ” ΚΑΤΟΧΗΣ ή ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝΜε την πέννα του Γιάννη Πορφύρη
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ:
Ολοι ξέρουμε τι είναι, συνοπτικά είναι ένας τρόπος που εφεύρε η Τρόϊκα και οι Ελληνες πολιτικοί υποτακτικοί της να διαλυθεί η Ελληνική οικογένεια και με απώτερο σκοπό να της αρπάξουν την ιδιοκτησία τους. Το «χαράτσι», το οποίο μετονομάζεται σε Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) είναι ο παλιός κεφαλικός φόρος, των Τούρκων και των Ενετών κατακτητών. Μόνο που τώρα δεν υπάρχει ο αιμοσταγής φοροεισπράκτορας Λυμπεράκης Γερακάρης, [αυτός που μάζευε τους φόρους σε ειδικά στέκια, όπως το ΧΑΡΑΤΣΙ λίγο πριν μπούμε στην Ανω Χώρα] αλλά κάποιος που ούτε καν ψηφίστηκε από το λαό, σε αυτό το ρόλο και με όνομα αποκρουστικό.
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ:
Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου. Συγκεκριμένα:Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.) και Τιμή ζώνης

0,5 για ευπαθείς ομάδες

3 έως € 500

4 € 501-1000

5 € 1001-1500

6 € 1501-2000

8 € 2001-2500

10 € 2501-3000

12 € 3001-4000

14 € 4001-5000

16 € 5001 και άνω

Παλαιότητα και Συντελεστής έως 26 έτη 1 25-20 έτη 1,05 19-15 έτη 1,1 14-10 έτη 1,15 9-5 έτη 1,2 4-0 έτη 1,25.


ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ:

Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ:

Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό τέλος ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο (παρ. 7, άρ. 24, ν. 2130/1993)*

ΣΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ:
Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α. (άρ. 24, ν. 2130/1993).

ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ:

Απαλλαγές που προβλέπει ο ν. 2130/1993 (άρθ. 24, παρ. 7) από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) των ακινήτων οι πάσης φύσεως ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων που ανήκουν:

* Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

* Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

* Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

* Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

* Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

* Στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

* Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

* Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών

* Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)

Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.

Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ:
Το «χαράτσι», θα μειωθεί οριζόντια κατά 15% σε σχέση με το 2012 για όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ανέργους, πολυτέκνους κ.ά.) ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και τα τετραγωνικά μέτρα.

Μάλιστα ορίζεται ότι οι συντελεστές ανά τετραγωνικό μέτρο θα παραμείνουν οι ίδιοι με το 2012 και η ΔΕΗ πριν από την έκδοση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος θα υπολογίσει αυτόματα τη μείωση του 15% στο τελικό ποσό του φόρου και θα αποστείλει τον λογαριασμό στον καταναλωτή.

Στην τελική διάταξη αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «το ποσό του ΕΕΤΑ προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών επί τον συντελεστή προσδιορισμού ΕΕΤΑ και επί τον συντελεστή προσαύξησης και μειώνεται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%)».
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:
Οι δήμοι, αφού ελέγξουν τα στοιχεία, προβαίνουν σε διόρθωσή τους και αποστέλλουν τη σχετική κατάσταση στη ΔΕΗ μέχρι τις 31 Μαΐου. Εάν διαπιστωθεί ότι με υπαιτιότητα των δήμων έχει γίνει λάθος στον υπολογισμό του ύψους του τέλους, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, οι δήμοι θα χρεωθούν το λάθος και ανάλογα με την περίπτωση, είτε θα επιστρέψουν στον ιδιώτη τυχόν επιπλέον ποσό για το τέλος, είτε θα καταβάλουν στο Δημόσιο τη διαφορά επί του φόρου.

Αν το τέλος δεν καταβληθεί στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μετά την παρέλευση 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης πληρωμής της πρώτης δόσης, τότε η σχετική κατάσταση αποστέλλεται στη ΓΓΠΣ, η οποία βεβαιώνει το οφειλόμενο τέλος και η Εφορία στη συνέχεια κινεί τις διαδικασίες εναντίον του οφειλέτη για την αναγκαστική είσπραξή του.
ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
Το ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ έγινε στους λογαριασμούς ΔΕΗ των κατοίκων της ορεινής Ναυπακτίας!!! Δράστης ο κ. Δήμαρχος Ναυπάκτου και το συμβούλιό του. Αντί να ελέγξει και να βοηθήσει τον υπεργηρασμένο πληθυσμό της περιοχής τον ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΤΑΝΕΙ! Πονηρά, μάλλον για να μαζέψει πολλά χρήματα – σου λέει ποιος θα πάρει χαμπάρι- χρέωσε το σπιτάκι της γιαγιούλας στη ΛΑΛΚΑ και τον ΠΟΔΟ, με τιμή ζώνης όσο και των ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ!!!
Το πρόβλημα της υπέρογκης αύξησης του ειδικού τέλους ακινήτων στα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας, έφεραν στη Βουλή οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος και Μαρία Τριανταφύλλου. Οι του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, ΔΗΜΑΡ, το ξέχασαν φαίνεται «τα’ αστόησαν» όπως λένε στη γλώσσα των Ρουμελιωτών!
Σύμφωνα με τους τρέχοντες λογαριασμούς της ΔΕΗ, το Έκτακτο Ειδικό Τέλος ΕΕΤΑ που καλούνται να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο χωριό Καταφύγιο Ναυπακτίας, εμφανίζεται αυξημένο κατά 66,7% (από 3 ευρώ ανά τ.μ. πέρσι, σε 5 ευρώ ανά τ.μ. για το 2013), διαψεύδοντας πανηγυρικά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι η επιβάρυνση θα είναι, πλέον, δικαιότερη και συνολικά μειωμένη κατά 15%.
Οι δύο βουλευτές κατέθεσαν ως αναφορά προς τους αρμόδιους υπουργούς σχετική επιστολή της Αδελφότητος των Εν Αθήναις και Απανταχού Καταφυγιωτών Ναυπακτίας, με την οποία το σωματείο διαμαρτύρεται για την πέραν πάσης λογικής αύξηση και διερωτάται «ποιος ιθύνων νους  πήρε την απόφαση να αυξήσει το ειδικό τέλος σε ένα άγονο ορεινό χωριό της Ναυπακτίας και, μάλιστα, εν μέσω κρίσης. Δεν μπορείτε να καταλάβετε -τονίζει- ότι αδυνατούμε οικονομικά να ανταπεξέλθουμε; Δεν βλέπετε τις μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, και την αυξητική ανεργία που μας ταλανίζει; Αυτοί που αποφάσισαν αυτή την αύξηση, δεν ζούνε στην Ελλάδα;».
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούν τους αρμόδιους υπουργούς να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος και να ενημερώσουν σχετικά τη Βουλή.

ΤΟ ΕΥΓΕ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ
Εδώ λοιπόν, υπάρχει και η επίσημη ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ της εκκλησιαστικής εξουσίας!! Αν δεν κάθεστε σε καρέκλα, καθίστε… Στις 23 Αυγούστου στο κήρυγμα του προς τους πιστούς, ο σεβασμιότατος Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, αντί να μιλήσει μόνο για ψυχοφέλεια  του ποιμνίου, ΩΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΟ …. Έπλεξε το εγκώμιο του Δημάρχου Ναυπάκτου κ. Γιάννη Μπουλέ (!!!) για τα όσα προσφέρει στην περιοχή!!!  Φυσικά οι πιστοί, όχι μόνο σκανδαλίστηκαν, αλλά και αγανάκτισαν…. Διαβάστε και την ανάρτηση σε Ναυπακτιακή ιστοσελίδα

Οταν τελείωσε ο εκκλησιασμός ένας γεράκος, σατιρίζοντας το κήρυγμα του δεσπότη, σιγοτραγουδούσε το παρακάτω λαϊκό άσμα, σιγομουρμουρίζοντας:
«ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΥΛΙΑΡΡΡ’»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου