Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ Ι: Η ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΩΤΗ

ΒΙΒΛΙΟΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ
[Βιβλιοκριτική 
Υπό Μάριου Πηλαβάκη,  Διδάκτορα Βυζαντινής Φιλολογίας]
 


Πρωτοφανή και απίστευτα αποκαλύπτει και καταγγέλλει ο πολύ γνωστός και πολύ σεβαστός Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Διώτης των πολλών και υψηλού επιπέδου τιμητικών διακρίσεων και αναγνωρίσεων με το νέον βιβλίον του «Η απομυθοποίησις ενός Επισκόπου - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ - Να φύγει ο Δεσπότης της Ναυπάκτου».

Η συνεχιζομένη και εντεινομένη εκκλησιαστική αναταραχή της Ναυπάκτου έλαβε παγκοσμίους διαστάσεις με τα ηλεκτρονικά και έντυπα επικοινωνιακά μέσα. Επί δεκαπέντε (15) έτη πολιορκεί αγρίως ο Ποιμενάρχης της Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος Βλάχος την επαινετικώς γνωστήν και εκτός της Ελλάδος Ιεράν Μονήν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου με την τετιμημένην και πολυμελή Μοναστικήν Αδελφότητα.

Δια την εν Ναυπάκτω εκκλησιαστικήν αναταραχήν υπεύθυνος είναι ο επιχώριος Αρχιερεύς κ. Ιερόθεος, ο οποίος εγένετο υπαίτιος να πληγή σφοδρώς το Συνοδικόν κύρος και να καταρρακωθή η Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη. Ιδού τι αποκαλύπτει ο θαρραλέος και ασυμβίβαστος π. Ιωάννης Διώτης:«Εξ αιτίας και προς χάριν του Ναυπάκτου Ιεροθέου, εις το εν Αθήναις Συνοδικόν Μέγαρον, εκακοποιήθη οδυνηρώς η Αλήθεια, περιεφρονήθη προκλητικώς η Δικαιοσύνη και εφυγαδεύθη αναλγήτως η Αγάπη. Τοιαύτα φαινόμενα παρατηρούνται μόνον εις δικτατορικά, φασιστικά, ολοκληρωτικά, βάρβαρα και απάνθρωπα καθεστώτα, με την διαφοροποίησιν ότι εκεί ο άνθρωπος κακοποιείται σωματικώς (στερήσεις, βασανισμοί, φυλακίσεις, θάνατοι), ενώ εις τον εν Ελλάδι Εκκλησιαστικόν χώρον, υπαιτιότητι του Ναυπάκτου Ιεροθέου, σφαγιάζεται η ηθική και πνευματική υπόστασις αξίων εργατών του θείου Αμπελώνος».
Τοιαύτα ούτε εγράφησαν ούτε ηκούσθησαν ποτέ εις την εν Ελλάδι Εκκλησίαν του Χριστού. Ο π. Ιωάννης πολύ εμόχθησε και κατόπιν χρονοβόρου ερεύνης απεκάλυψε τα όσα φοβερά και τρομακτικά περιέχονται εις το βιβλίον του τούτο των εξακοσίων (600) σελίδων περίπου. Η Ιερά Σύνοδος πρέπει να επαινέση τον π. Ιωάννην Διώτην δι’ αυτήν την πρωτότυπον και δυσχερεστάτην έρευνάν του η οποία απαρτίζεται από πιστήν περιγραφήν αδιαμφισβητήτων γεγονότων, παράθεσιν αυθεντικών κειμένων και εξοπλισμόν με μίαν αδιάσειστον επιχειρηματολογίαν. Εις το βιβλίον τούτο συνδυάζεται καταπληκτική ερευνητική ικανότης με ισχυράν κριτικήν σκέψιν. Προστίθεται δε εις τα χαρακτηριστικά του βιβλίου τούτου και ο φραστικός δυναμισμός της απταίστου λογίας γλωσσικής μορφής.
Πρέπει να επαινέση και να ευχαριστήση η Ιερά Σύνοδος τον π. Ιωάννην, διότι τα όσα αποκαλύπτει θα συντελέσουν εις το να μη δέχεται μελλοντικώς η Ιερά Σύνοδος κατηγορίας και καταγγελίας κατά Κληρικών, ανεξετάστως, αναπολογήτως και άνευ ουδεμιάς αποδεικτικής διαδικασίας, όπως συνεχίζει να πράττη επί δεκαπέντε (15) έτη, κατά της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως, χάριν του Ναυπάκτου Ιεροθέου.
Ο π. Ιωάννης Διώτης δεν είναι τυχαίος Κληρικός. Η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών ετίμησε τον π. Ιωάννην ως «θεολόγον, δημοσιογράφον, συγγραφέα και εκδότην, ο οποίος προσέφερε πολλά εις την Εκκλησίαν, την Κοινωνίαν και τα Ελληνικά Γράμματα». Η Ιερά Σύνοδος εβράβευσε τον Κληρικόν τούτον με το παράσημον του Αποστόλου Παύλου (Χρυσούς Σταυρός μετά Αστέρος). Προσφάτως δε και ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος απένειμεν εις τον π. Ιωάννην Διώτην τιμητικήν διάκρισιν υψηλού επιπέδου. Επίσης, και πολλοί άλλοι επίσημοι παράγοντες απένειμον εις τον π. Ιωάννην Διώτην τιμητικάς διακρίσεις.
 
Η δυναμική αγωνιστικότης του π. Ιωάννου Διώτη δια την επικράτησιν της Δικαιοσύνης και την καταπολέμησιν του ψεύδους είναι ανεγνωρισμένη. Με τας αποκαλύψεις του των φρικιαστικών αδικιών υπό της Ιεράς Συνόδου και των Συνοδικών Δικαστηρίων εις βάρος της εν Ναυπάκτω Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως, ως εμεθόδευσεν αυτάς ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος Βλάχος, έγινεν ο Εμίλ Ζολά της Ελλάδος. Όπως το ιστορικόν «Κατηγορώ» του Ζολά προς τον Πρόεδρον της Γαλλικής Δημοκρατίας δια την διεθνώς γνωστήν υπόθεσιν Ντρέυφους εγένετο σύμβολον αγωνιστικότητος δια την επικράτησιν της Δικαιοσύνης, κατά παρόμοιον τρόπον και το «Καταγγέλλω» του π. Ιωάννου Διώτη προς τον Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας (27-12-2012) απεκάλυψεν ότι το Προεδρικόν Διάταγμα διαλύσεως της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου είναι «προϊόν εκκλησιαστικής εξαπατήσεως».Ως προς το κρινόμενον νέον βιβλίον του π. Ιωάννου Διώτη, δεν γνωρίζω εάν συνεζητήθη άλλο βιβλίον τόσον πολύ, όσον ήρχισε να συζητήται το βιβλίον τούτο εις τον Εκκλησιαστικόν χώρον και την θεολογικήν Κοινότητα. Πράγματι έχομεν ενώπιόν μας εν κεραυνοβόλον βιβλίον.


Μάριος Ι. Πηλαβάκης

Διδάκτωρ Βυζαντινής Φιλολογίας

2 σχόλια:

  1. Σημεία τών καιρών? Ή μήπως πρέπει να περιμένουμε εάν εμφανισθούν και σημεία πνευματικής ανάτασης! Ισχύει πάντως εδώ το "κατά τόν λαόν και οι άρχοντες" (οι πολιτικοί, οικονομικοί και οι θρησκευτικοί, ευτυχώς όχι όλλοι, και τουλάχιστον ακόμη, ξεχωρίζουν οι πνευματικοί και αληθινοί άνθρωποι του Θεού,όπως είναι οι διωκόμενοι μοναχοί της Μεταμορφώσεως) Κ-56

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Εύγε στον συγγραφέα, του βιβλίου σεπτόν ποιμένα πατέρα Διώτην, ο αποδεικτικός του και μεστός του λόγος είναι μνημειώδης! Το βιβλίον του αποτελεί νέον Ευαγγέλιον!

    ΑπάντησηΔιαγραφή